RODINA, TRADICE, VÍNO ...

Vinařství Křápek

Ing. Luděk Křápek je pokračovatelem po generace předávané rodinné tradice v pěstování a výrobě vína, ve vyhlášené oblasti Blatnice pod Svatým Antonínkem.

V našich vínech se odráží životní zkušenosti, radost z tohoto řemesla a chuť se zlepšovat. Naší snahou je dělat kvalitní víno za dostupnou cenu.

Zavítejte do našeho kraje osobně, nebo prostřednictvím vína které nabízíme.


V druhé polovině 18 . století vlastnil první vinici Antonín Křápek ve viniční trati Kamenice. Od tohoto letopočtu se vinohrady a vinařství předává z generace na generaci. Na tradiční výrobu vína navázal Ing. Josef Křápek a posléze až dodnes zase jeho syn, Ing. Luděk Křápek. Ten vinařství rozšířil, vysázel nové vinice a ve vinařské rodinné tradici pokračuje. Zaměření je na výrobu kvalitních vín v široké odrůdové skladbě.

 

VINAŘSTVÍ KŘÁPEK

Vinařství s dlouholetou tradicí


Vinařství Křápek se nachází v jedné z nejvýznamnějších vinařských obcí na Slovácku, v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Vinařství bylo založeno v roce 1991. Již dlouhou řadu let produkujeme vína vysoké kvality, pro které si dojíždí stále více odběratelů z celé naší země. Ve vínech pocházejících z tohoto vinařství se odráží velká životní zkušenost, svědomitost a poctivost celoživotní práce vinaře. Při zpracování hroznů a výrobě vína používáme moderní technologie a výrobní postupy.

Máte zájem o vína nebo se chcete jen na něco zeptat? Využijte formulář na stránce kontakt.

Ing. Josef Křápek


Zakladatel vinařství byl Ing. Josef Křápek. Narodil se v roce 1931. Posluchačem Vysoké školy zemědělské Brno se stal v roce 1951, kde studoval obor zahradnictví – specializace vinařství. V roce 1955 úspěšně ukončuje studium na Vysoké škole v Lednici, kde Vysoká škola zemědělská má svoji katedru vinařství. Téhož roku začíná jeho vinařská cesta a nastupuje do pracovního poměru u podniku Moravské vinařské závody Bzenec. Zde pracoval na různých pozicích. Pod jeho dohledem se vyráběla vína všech známých značek moravských vín. Po 36 letech v roce 1991 odchází do důchodu na vedoucí pozici, ale s vinařstvím a výrobou vína nepřestává. Své praktické i teoretické znalosti o výrobě vína přesouvá do Blatnice pod Svatým Antonínkem, kde má svůj vinohrad, jako dědictví po své matce.

Ing. Luděk Křápek


Vinařství Křápek bylo založeno v roce 1991 jako malé rodinné vinařství nacházející se v jedné z nejvýznamnějších vinařských obcí na Slovácku v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Po založení Vinařství pokračuje otec s prací vinaře za pomoci celé své rodiny. Své bohaté letité znalosti a zkušenosti předává svému synovi Ing. Luďku Křápkovi, který se stává úspěšným pokračovatelem této vinařské firmy. Ten si v roce 1993 vysadí svou vlastní první vinici, a od té doby se aktivně podílí na celkovém rozvoji rodinného vinařství a rozšiřování sortimentu vín z nově vysázených vinic. Filozofií našeho vinařství je vyrábět kvalitní blatnická vína za přijatelnou cenu. Také jsme součástí sdružení cechu Blatnických vinařů, které klade důraz právě na tyto hodnoty jako jsou kvalita, poctivost a tradice.

OBLAST PĚSTOVÁNÍ

Vinice & geologické podmínky

Hospodaříme dle zásad integrované produkce na 3,5 ha vlastních, převážně mladých vinic, které se nachází v těch nejlepších vinařských polohách obce. Jsou to tratě – Roháče, Plachty a Nová hora. Kromě vlastní produkce hroznů vykupujeme každoročně hrozny od svých stálých dodavatelů, především z Blatnice pod Svatým Antonínkem a blízkého okolí, u kterých můžeme kontrolovat a ovlivňovat kvalitu sklizených hroznů a tím i zaručit kvalitu vyrobených vín.

Jedinečná jakost blatnických vín je podložena půdními a klimatickými podmínkami. Geologickým podkladem nejlepších blatnických vinohradnických poloh jsou tzv. „hlucké vrstvy“. Jsou to svrchní křídy obsahující světle šedé slíny se složkami písčitých vápenců a lupků, nad nimiž leží silně vápnité púchovské slíny. Díky nim se vytvořil půdní typ zvaný „rendzina“ s vysokým obsahem minerálních látek, což má velmi příznivý vliv na plnost a extraktivnost blatnických vín.

Velmi blahodárný vliv na jakost a vyzrálost hroznů mají halné větry, což jsou teplé vzdušné proudy jihovýchodních směrů, u kterých výstupem přes relativně vysoké pohoří Malých a Bílých Karpat nastává dynamickým ochlazením kondenzace par. Proto ochlazení vzdušných mas je menší, než jejich oteplení při sestupu z hor na druhé straně. To znamená, že po sestupu jsou tyto vzdušné proudy o několik stupňů teplejší a o několik procent sušší, než před výstupem. Nejdůležitější pro blatnické vinařství je neobyčejně silná větrná proudnice velicko–lipovsko–blatnická, pronikající od Velké, Velické Ležhory a Lipova, která velmi příznivě působí na nejteplejší blatnické vinohradnické polohy.